Gap messenger
Download
بازی تفاوت ها

بازی تفاوت ها

difference
بازی « تفاوت ها ↔ »
یک سرگرمی جذاب و مفرح و البته مقداری سخت که سرعت⌛️ و دقت 🔍 شما را به چالش می کشد
در جریان بازی به شما دو گروه از شکلک ها 💱 در شرایط و حالت های مختلف نمایش داده می شود.
شما باید در سریعترین زمان متوجه شوید که چند مورد تفاوت ↔بین دو دسته شکلک وجود دارد.

بازی کنید، لذت ببرید ...