Gap messenger
Download

💢نماینده بنیاد شهید در حادثه کرمان: بیشتر جانبازان جنایت کرمان زن هستند

🔶نماینده بنیاد شهید در پرونده حادثه تروریستی کرمان گفت: ۴۲ نفر از جانبازان جنایت کرمان، زن و ۳۹ نفر آن‌ها هم مرد بوده‌اند.

@defapress_ir

18 February 2024 | 12:34