Gap messenger
Download

[ Photo ]
در همایش ملی تبیین ابعاد و دستاورد‌های ناوگروه ۸۶ ارتش؛

جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح:

💢توسعه دریانوردی کشور نباید دچار وقفه شود

🔶امروز عنوان می‌شود که هزار و ۵۰۰ شغل در دریا وجود دارد؛ به همین جهت توسعه دریانوردی جمهوری اسلامی ایران نباید دچار وقفه شود و اصل دوم نظریه آمریکایی‌ها که عنوان می‌کند می‌بایست رقیبان را در ساحل متوقف کنیم، باید به چالش کشیده شود.

💢ناوگروه ۸۶ اصل ویژه‌خواری آمریکا را به چالش کشید

🔶ناوگروه ۸۶ دسترسی جهانی را برای ایران فراهم و اصل ویژه‌خواری آمریکا را با چالش مواجه کرد و شرایط را برای افتخار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ما فراهم ساخت؛ اما با وجود این باید تلاش کنیم که این روند نه‌تنها متوقف نشود، بلکه باید توسعه هم داشته باشد.

https://dnws.ir/002jcd

@defapress_ir

18 February 2024 | 11:54