Gap messenger
Download

برای نوشتن رویاهای خود، بهتر است که از چند مرحله ساده پیروی کنید:

بنویسید: در ابتدا، بهتر است که همه‌ی رویاهایی که در ذهن دارید را بنویسید. سعی کنید تمام جزئیات و ایده‌هایی که در ذهنتان هستند را به صورت کامل بنویسید.

تفکر درباره‌ی رویاهایتان: بعد از مرحله نخست، فکر کنید که هر یک از این رویاها چگونه قابل دستیابی هستند؟ چقدر زمان و انرژی برای رسیدن به آن‌ها نیاز است؟ آیا این رویا با ارزش شماست و واقعاً مهم است؟

برچسب‌ها: حالا به هر رویایی که قصد دارید دنبال کنید یک برچسب (label) اختصاص دهید. برای مثال، رویاهایی که برای شغل و کار آینده‌ی خود دارید، را با برچسب "شغل" یا "کار" بنویسید. همینطور رویاهایی در مورد خانواده، سفر، سلامتی، ورزش و غیره نیز با برچسب‌های مناسب شناسایی کنید.

اولویت‌بندی: حالا بهتر است که رویاهای خود را بر اساس اولویت و اهمیت آن‌ها دسته بندی کنید. اگر تعداد رویاهایی که دارید بسیار زیاد است، می‌توانید آن‌ها را بر اساس اولویت‌های فصلی، سالیانه یا پنج ساله دسته بندی کنید.

قدم به قدم: بعد از اینکه رویاهای خود را دسته بندی کردید، باید برای هر دسته یک راهبرد عملی و قدم به قدم برای دستیابی به آن‌هایی که برایتان مهم هستند تعیین کنید. این راهبرد ممکن است شامل تعیین اهداف کوتاه مدت، وسایل و منابع مورد نیاز، برنامه‌ریزی زمانی و افزایش دانش و توانایی‌های شخصی شما باشد.

با پیروی از این گام‌ها، می‌توانید رویاهای خود را به روی کاغذ بیاورید و قدم‌های لازم برای دستیابی به آن‌ها را بردارید.

http://dastannevis.com

10 June 2023 | 07:07