Gap messenger
Download

نوشتن درباره شخصیت‌های داستانی با ویژگی‌های جسمی خاص، یکی از مهمترین بخش‌های نوشتن داستان است. برای به تصویر کشیدن این شخصیت‌ها، باید از توصیفات دقیق و جزئیاتی استفاده کرد تا خواننده به راحتی بتواند آن‌ها را به یاد بیاورد.

برای شروع، می‌توانید با توصیف ویژگی‌های جسمی اولیه شخصیت آغاز کنید. به عنوان مثال، قد، شکل صورت، رنگ مو و چشم، وزن و ... . سپس می‌توانید به توصیف ویژگی‌های جسمی جزئی‌تر، مثل جزئیات صورت، نوع لباس و تزئینات و همچنین تفاصیل دیگر، مثل رفتار و حرکات شخصیت پرداخته، این کار به خواننده کمک می‌کند تا شخصیت را به بهترین شکل در ذهن خود تصور کند.

در همه موارد، بهتر است توصیفات جسمی شخصیت با موضوعات دیگر از قبیل رفتار، شخصیت، واکنش‌ها و عواطف آن شخصیت همراه شود. یک شخصیت با ویژگی‌های جسمی خاص، نباید فقط از طریق توصیف جسمی به خواننده معرفی شود، بلکه به صورت یک شخصیت سه‌بعدی با مهارت‌ها، خصوصیات و جزئیات دیگری هم به تصویر کشیده شود.

در نهایت، اگر بخواهید شخصیتی را با ویژگی‌های جسمی خاص به خواننده معرفی کنید، باید از توصیفاتی استفاده کنید که به راحتی تصویر آن شخصیت را در ذهن خواننده به ارمغان بیاورد و به یادش بماند.

http://dastannevis.com

10 June 2023 | 09:57