Gap messenger
Download

حکایت و داستان کوتاه به دو صورت متفاوت نوعی از ادبیات هستند، با این حال تفاوت‌های مهمی بین آن‌ها وجود دارد.

حکایت، داستانی کوتاه و شنیدنی است که در آن قصه‌گویی به کمک شخصیت‌هایی غیرآدمی به خلاصه‌ای از یک مطلب می‌پردازد. در حکایت‌ها، شخصیت‌هایی مثل حیوانات، ماهی‌ها، پرندگان یا جنی‌ها به عنوان نماد و جایگزین آدمی‌ها به کار رفته‌اند. هدف از این کار، بیشتر بیان یک پند و عبرت است تا روایت داستان.

اما داستان کوتاه، شامل یک داستان فیکشنال کوتاه است که شخصیت‌های آن آدمی هستند و در آن یک داستان با موضوع خاص، با روایت جزئیات و توصیفات دقیق شخصیت‌ها و محیط روایت می‌شود. داستان کوتاه معمولاً شامل نقطه عطف اصلی و یک پایان مشخص است.

در کل، تفاوت اصلی بین حکایت و داستان کوتاه، در شیوه روایت داستان و محور قصه است. حکایت‌ها برای بیان یک پند و عبرت به کار می‌روند، در حالی که داستان کوتاه برای بیان داستان و یا یک رویداد خاص به کار می‌رود.

http://dastannevis.com

10 June 2023 | 08:47