Gap messenger
Download

هرگز با معده خالی خرید نکنید.افرادی که با شکم گرسنه به خرید کردن می روند ٪۶۰ بیشتر از دیگران خرید می کنند و بسیاری از چیزهایی که خریداری می کنند به آن نیاز ندارند.
@cookfun

22 May 2018 | 02:27