Gap messenger
Download

🔴 با گرفتن یکی دو تا فاسد که مشکل فساد حل نمیشه!!!!!

🟣 ما باید از امکاناتمون به گونه ای استفاده کنیم که با اصل ریشه های فساد مبارزه کنیم و سازو کار های فساد زاد رو از بین ببریم

🆔🆔 @aqaye_president

💚 بانوان طرفدار دکتر جلیلی » @votejalili بفرست برای ده نفر 😉

15 June 2024 | 09:09