Gap messenger
Download

💡یادآوری؛ ستاد انتخاباتی دکتر #جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تنها ستادی بود که در #انتخابات گذشته و بلکه در کل انتخابات های ریاست جمهوری ریز کمک های نقدی و هزینه کرد های ستاد خودرا برای مردم شفاف کرد و به وعده شفافیت خود با افتخار عمل نمود.

📲مرجع جامع اخبار دکتر #سعید_جلیلی

💚 بانوان طرفدار دکتر جلیلی » @votejalili بفرست برای ده نفر 😉

15 June 2024 | 09:08