Gap messenger
Download

🎥 نتیجه ۱۸ طرح حقوق زنان؛ تقریبا هیچ!

▫ دکتر جلیلی در مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۰: ۵۰درصد جمعیت را زنان تشکیل می دهند، برای اشتغال زنان چه مدل های نوین و بومی بکار گرفته شده است؟!

#جهش_ایران

📲مرجع جامع اخبار دکتر #سعید_جلیلی
💚 بانوان طرفدار دکتر جلیلی » @votejalili بفرست برای ده نفر 😉

15 June 2024 | 09:08