Gap messenger
Download

‌⭕️ قاطعانه ترین موضع ضد #فساد!

جلیلی: باید کسانی که عهده دار کار می‌شوند اجازه ندهند نه تنها رقبای آنها بلکه رفقای آنها به جیب ملت دست درازی کنند/ برخورد جناحی با فساد خودش یک فساد خسارت بار است...

📲مرجع جامع اخبار دکتر #سعید_جلیلی
💚 بانوان طرفدار دکتر جلیلی » @votejalili بفرست برای ده نفر 😉

15 June 2024 | 09:08