Gap messenger
Download

✍ میثم ظهوریان نماینده مجلس: وقتی از #برنامه داشتن نامزد ریاست جمهوری صحبت می‌شود، منظور برخورداری از یک فهم درونی‌شده منسجم از مسائل کشور و راه‌حل‌های آن است، نه جزوه‌ای که سایرین تهیه کرده‌اند. چنین فهمی پیش‌نیاز مؤثر بودن سایر ویژگی‌های مورد نیاز سکاندار دولت است.

📲مرجع جامع اخبار دکتر #سعید_جلیلی
💚 بانوان طرفدار دکتر جلیلی » @votejalili بفرست برای ده نفر 😉

15 June 2024 | 09:08