Gap messenger
Download

🔹یکی از انتقادات به دکتر جلیلی، نداشتن سابقه مدیریت اجرایی است. فارغ از اینکه این سخن درست نیست و او سوابق اجرایی (از وزارت‌خارجه تا شورای عالی امنیت ملی) داشته، ذات موضوع از اساس چیز دیگری است:

🔻سنخ مدیریت ریاست جمهوری با مدیریت یک کارخانه متفاوت است. دقیق ترین مصداق «مدیریت کلان» همین‌جاست. به همین دلیل است که خود ما ممکن است کسی را به عنوان مدیر یک کارخانه قبول کنیم (چون مدیریت اجرایی خُرد دارد)، ولی حاضر نباشیم او را به عنوان مدیر یک هولدینگ یا وزیر همان حوزه بپذیریم (چون توان مدیریت کلان ندارد).

🔻بنابراین در بحث ریاست‌جمهوری که ترکیبی از سیاست، فرهنگ، اقتصاد، امنیت، و نگاه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلند مدت است، و با صدها مدیر کلان دیگر رابطه دارد و باید تمامی این حوزه‌ها و مدیران را جهت‌دهی کند، صرفا نباید دنبال سابقه مدیریتی از سنخ مدیر کارخانه یا شهرداری و ساخت و ساز و ... گشت.

🔸ریاست‌جمهوری، وزارتخانه مباشر مستقیم امور خدماتی نیست. مدیریت کلان است.اگر کسی مدیر خُرد خدماتی بود، قطعا در مدیریت کلان اقتصاد و سیاست و فرهنگ، از زیردستانش رنگ خواهد گرفت و این خطر بزرگی است.

✅@vahid_khazab

15 June 2024 | 09:08