Gap messenger
Download

🔴 استاندار پیشنهادی پناهیان برای خوزستان

👈🏻 جوان عرب خوزستانی که به تنهایی دفاع مقدس را از بن‌بست نجات داد

🔻سرزمینی که جوانانی مثل شهید علی هاشمی دارد و استعدادهای آن در هر کجا که وارد شدند درخشیدند(حوزه، صنعت، فوتبال و ..) ،چرا باید چنین مشکلاتی داشته باشد؟

#خوزستان
@Panahian_ir

21 August 2021 | 02:59