Gap messenger
Download

🔸 دکتر خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در دیدار با کارکنان روابط عمومی که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی برگژار شد اظهار داشت:
کارکرد روابط عمومی فقط اطلاع رسانی نیست ؛ روابط عمومی حرفه ای نیازمند جریان شفاف و دوسویه اطلاع یابی و اطلاع رسانی از تمامی ذینفعان و فعالیت های یک سازمان است

http://yun.ir/guq20c

🔸روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن

16 May 2022 | 06:28