Gap messenger
Download

در حالیکه وزارت ارتباطات در تلاش برای ایجاد ارتباط با شرکت متا برای راه اندازی CDN و اختصاص سرور و تجهیزات برای آنها در کشور است که شرکت متا در پروژه اینستاگرام، صفحه رسمی وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت را حذف کرد 😅

البته فکر کنم ایران تنها کشور باشه که سخن‌گویی دولت به جای استفاده از رسانه‌های رسمی و ملی، از اینستاگرام برای اعلام مواضع دولت و اخبار استفاده می کنه 😬

2 12 March 2022 | 06:44