Gap messenger
Download

تبلیغات کلیکی یا PPC تبلیغاتی هستند که مبلغی بر اساس هر کلیک از تبلیغ کننده دریافت می‌شود.

تبلیغات گوگل (google adwords) از تبلیغات کلیکی است.

تبلیغات کلیکی یا به اصطلاح PPC که از عبارت Pay Per Click گرفته شده است. در واقع پرداخت مبلغی به‌ ازای هر کلیک است.

این تبلیغات با عنوان‌ دیگری مانند (Cost Per Click) نیز شناخته می‌شود. افراد مختلف با استفاده از این کار می‌توانند درآمدی روزانه برای خود داشته باشند.

در اصل آن دسته از تبلیغاتی که به ازای هر کلیک بر روی تبلیغ از بودجه تبلیغ کننده کم می‌شود را تبلیغات کلیکی می‌گویند.

کسب درآمد کلیکی در واقع یک روش کسب درآمد اینترنتی است. که در آن کاربران با کلیک روی هر محتوای تبلیغاتی یا باز کردن لینک صفحات اینترنتی مختلف، مبلغی را دریافت می کنند.
https://bestwebland.com/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C/

13 March 2019 | 10:05