Gap messenger
Download

✅ عملیاتی شدن تقریبا ۱۰۰ درصد از تعهدات بانک‌مسکن در طرح نهضت ملی مسکن

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

🔶 قرارداد 185 هزار واحد مسکونی توسط بانک مسکن که مهمترین اهرم شبکه بانکی در تامین مالی مسکن است، منعقد شده است.
🔶 تقریبا 62 هزار میلیارد تومان مبلغ قراردادهایی است که از سمت بانک مسکن در این زمینه منعقد شده است.
🔶 بانک مسکن قریب به 100 درصد از تکالیف خود در طرح نهضت ملی مسکن را عملیاتی کرده است.

https://mskb.ir/uE

@bankmaskan

28 November 2022 | 03:18