Gap messenger
Download

🔶 مدیر شعب بانک مسکن استان خراسان رضوی با ارایه گزارشی از تحقق درصدهای بالای صد در تمامی شاخص ها از عملکرد درخشان مجموعه خود در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

👇👇
https://mskb.ir/l9

@bankmaskan

24 October 2022 | 12:39