Gap messenger
Download

✅ افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن با هدف آن اثربخشی سبد تسهیلات بانک مسکن در تحرک و رونق زایی بخش مسکن و ساختمان و همچنین کمک به خانه دار شدن تمامی افراد از جمله خانوارهای فاقد مسکن انجام شده است.

👈سقف تسهیلات:
🔹تهران: 2000 میلیون ریال انفرادی و 4000 میلیون ریال زوجین
🔹مراکز استان و شهرهای بالای 200هزار نفر: 1600میلیون ریال انفرادی و 3200 میلیون ریال زوجین
🔹سایر شهرها: 1200میلیون ریال انفرادی و 2400 میلیون ریال زوجین

👈نرخ سود تسهیلات:
🔹در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری: 17.5 درصد
🔹در مناطق بافت فرسوده شهری: 16 درصد

روش خرید اوراق:
مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس
توضیح 1: جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق می توانید به آدرس الکترونیکی http://www.irfarabourse.com مراجعه نمایید.

توضیح 2: جهت خرید اوراق ممتاز و دریافت تسهیلات، ثبت نام در سامانه سجام به آدرس الکترونیکی http://www.sejam.ir و همچنین دارا بودن کد بورسی الزامی می باشد.

مدت بازپرداخت :
- در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری : به دو روش ساده و پلکانی، حداکثر12 سال

- در مناطق بافت فرسوده شهری : به روش ساده، حداکثر 15 سال و به روش پلکانی، حداکثر 12 سال

29 September 2021 | 09:48