Gap messenger
Download

#اخبار
در نشست «بانک‌ها و پویایی روابط تجاری بین‌المللی» مورد تاکید قرار گرفت:
لزوم انطباق بیشتر بانک‌های کشور با استانداردهای جهانی برای عبور از تحریم‌ها

متن کامل خبر:
🌍 https://goo.gl/4w77WJ
☑ @bank_saderat_ir
بانک صادرات ایران،‌ در خدمت مردم

27 October 2018 | 12:30