Gap messenger
Download

#اخبار
نشانه‌های مثبت افت زیان‌دهی در بانک صادرات ظاهر شد

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت بانک صادرات در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٧ برای هر سهم ١۶٣ ریال زیان محقق کرد. وبصادر در مدت مشابه سال قبل ٣٩٢ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی کاهش ۵٨ درصدی زیان در سال ٩٧ نسبت به سال قبل را می‌توان ناشی از رشد ١٨١ درصدی درآمدهای بانک دانست.
#بانک_صادرات_ایران
#وبصادر
#کدال_نگر_بورس_٢۴
متن کامل خبر:
🌍 https://goo.gl/SX19fP
☑ @bank_saderat_ir
بانک صادرات ایران،‌ در خدمت مردم

24 October 2018 | 01:03