Gap messenger
Download

پیامبر اکرم (ص):
خداوند متعال در روز عید فطر و عید قربان، به زمین با عنایت می نگرد. پس از خانه هایتان بیرون آیید تا رحمت به شما برسد.

💐 عید سعید فطر بر شما مبارک 💐

🌐 http://balaq.ir | بلاغ | @balaq_ir

3 May 2022 | 05:59