Gap messenger
Download

⭐️ نماز مخصوص یکشنبه های ماه ذی‌قعده و توصیه امام خامنه‌ای به اقامه آن ؛
🌹مخصوص کسانی‌که می‌خواهند توبه کنند.

🌐 @balaq_ir

13 June 2021 | 10:00