Gap messenger
Download

🔹در کنار #شهروندان_عزیزمان هستیم

🔸#توفیق_خدمت به شهر و #شهروندان وظیفه ای است که بر دوش ما نهاده شده است و باید به نحو احسن آن را به انجام برسانیم.حال که در روز تاریخی #انقلاب_اسلامی ایران #۲۲بهمن به سر می بریم, امید است با مشارکت همشهریان عزیز در سازمان مدیریت پسماند شهرداری بابل، شاهد شهری #پاکیزه و #سربلند در تمام عرصه ها باشیم.
🇮🇷🇮🇷
«روابط عمومی»
سازمان مدیریت پسماند شهرداری بابل

🆔 Http://splus.ir/baghemelii

🆔 https://t.me/baghemellii

🆔 https://ble.ir/baghemeli

🆔 https://gap.im/baghemeli

🆔 Https://eitaa.com/baghemeli

11 February 2023 | 01:32