Gap messenger
Download

❇برگزاری جلسہ هیات مدیره سازمان سیما منظر وفضای سبز در محل احداث پروژه باغ ایرانی

با حضور #محمد_زمان_یعقوبی رئیس کمیسیون فضای سبز شورای اسلامی شهر

#مہدی_حیدری معاونت خدمات شہری

#مہدی_زرین_مھر عضو ھیئت مدیرہ
و #سید_مرتضی_حسینی مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل

❇دستور جلسه: بررسی مراحل آماده سازی و رسیدگی به کارهای اجرایی پروژه باغ ایرانی

روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل

🆔 Http://splus.ir/baghemelii

🆔 https://t.me/baghemellii

🆔 https://ble.ir/baghemeli

🆔 https://gap.im/baghemeli

🆔 Https://eitaa.com/baghemeli

22 January 2023 | 08:53