بسم الله الرحمن الرحیم
*جریان سیاسی دجالی را بشناسیم*
قسمت ۳

♨⁩تبدیل دوست به دشمن
برخورد درست می تواند یک دشمن را به دوست تبدیل کند. خداوند فرموده است: بدی را به بهترین شیوه دفع کن تا کسی که میان تو و او دشمنی است، چنان شود که گویی دوست صمیمی است (فصلت-۱۳) جریان سیاسی دجالی، اخلاقی را در جامعه رواج می دهد که مردم دوستشان را به دشمنشان تبدیل کنند!!

♨⁩ لگد زدن به پایین ترها!
در روایات آمده که ایمان ده پله دارد. در جامعه سالم، کسی که ایمان بالاتری دارد، به بقیه کمک می کند که بالا بروند تا همه طعم دین را بچشند. همه موظفند یکدیگر را حفظ کنند. هرگز به کسی که در پله پایینتر است توهین نمی کنند. افراد پایینتر هم خودشان را موظف می دانند که ایمانشان را ارتقاء بدهند و بالاتر بروند. اما جریان دجالی می گوید آن که پایینتر است، مستحق توهین است. باید یک لگد به او بزنی و اجازه ندهی بالاتر بیاید!!

♨⁩ توهین به کوچک و بزرگ
در مکتب محمدی به ما امر می کنند: «تَخَلَّقُوا بِأَخْلاَقِ اَللَّهِ» (بحار الأنوار، ج ۵۸، ص۱۲۹)؛ اخلاق الهی داشته باشید. اخلاق الهی چگونه است؟ خداوند ذره پرور است. ارحم الراحمین است. مؤمن هم اخلاق خدایی دارد. نسبت به کسانی که ایمان پایین تری دارند یا انحراف دارند، دلسوزی دارد و برای هدایت شان تلاش می کند. جریان دجالی نه تنها نسبت به پایینترها، بلکه نسبت به مؤمنین عظیم جامعه هم بداخلاقی و تحقیر و توهین را رواج می دهد

#جریان_سیاسی_دجالی
#آرمانشهرمهدوی
@armanshahrmahdavi_ir

۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۴:۳۱