Gap messenger
Download
موقعیت یاب اربعین

موقعیت یاب اربعین

arbaeenbot
استفاده از این ربات به دو صورت امکان پذیر است.

1⃣ از طریق اینترنت:
زمانی که به اینترنت دسترسی دارید، می‌توانید وضعیت خود را در قالب یک جمله کوتاه و یا بصورت موقعیت جغرافیایی ثبت کنید تا دوستانتان بتوانند مشاهده و از وضعیت شما مطلع شوند.

2⃣ بدون اینترنت (کاملا رایگان)
با استفاده از کد دستوری
*500 ...