Gap messenger
Download

امام رضا(ع) در یاد شهدای دفاع مقدس

🔹 روزگاری بارگاه منور چشم و چراغ ایران، محل تجدید روحیه و عهد مردانی بود که برای اعزام به جبهه و دفاع از وطن، از جان دست شسته و از خود گذشته بودند. روزهای اعزام، فرستادگان رضا(ع) گوشه گوشه صحن‌ها را پر کرده بودند. نوحه اعزام می‌خواندند و اشک استجابت می‌ریختند.

🔹 آن‌ها که از پشت پنجره فولاد و ضریح مطهر امام رضا(ع)، دعا کردند و امام رضا(ع) برگه اعزامشان را مهر کرده بود، حال و هوای دیگری داشتند. آن‌ها حاجت روا شده بودند و عاشقانه‌تر اشک می‌ریختند ...

👇 متن کامل گزارش:
http://yun.ir/y1gt0c

@aqr_ir

2 27 September 2023 | 04:29