Gap messenger
Download

#فیلم | موقوفه‌ای با ارزش در مسیر سلامت و جوانیِ جمعیت / اعتماد به آستانِ رضا(ع)، تضمینِ امنیت و ماندگاریِ وقف است

🔹 روایتی از ایثارِ واقفی که با کمک به راه‌اندازی "مرکز فوق‌تخصصی درمان قلب" و "مرکز تخصصی توانمندسازی باروری" در مجموعه بیمارستان رضوی مشهد مقدس، برای کمک به بحران جمعیت و کاهش هزینه درمان اقشار نیازمند، نقشی بزرگ ایفا کرده است.

@aqr_ir

3 26 September 2023 | 09:26