Gap messenger
Download

#استوری | قسمت بیست و یکم؛ افتتاح پروژه‌های درمانی

🔺مجموعه استوری‌های #رواق_خدمت؛ خدمات برجسته آستان قدس رضوی در سال ۱۴۰۱

#همه_خادم_الرضاییم

@aqr_ir

1 April 2023 | 12:53