Gap messenger
Download

🟡 تولیت آستان قدس رضوی پس از دیدار با خانواده سرباز شهید رضوانی و کسب اطلاع از فعالیت شهید و پدر بزرگوارش در نانوایی محل سکونت، دستور داد به یاد آن شهید، نان های پخت شده روز، در این نانوایی با هزینه آستان قدس رضوی و به صورت صلواتی بین ساکنان منطقه توزیع شود.
@marvi_ir

28 November 2022 | 10:57