Gap messenger
Download

#خاطرات_تربیتی | شماره 36
🔸دوشیزه ... از شهرستان ... در نامه‌اش می‌نویسد: درباره رفتار پدر و مادر در خصوص زندگی آینده دخترشان صحبت کنید. آخر چرا به خاطر ثروت و مقام دخترشان را در آتش می‌سوزانند و به خیال خودشان می‌خواهند او را خوشبخت نمایند. آیا پول می‌تواند خوشبختی بیاورد؟ شهر ما آن قدر عقب مانده و بی‌فرهنگ است که دخترانشان را برای پول و مقام شوهر می‌دهند.
🔹 گاهی به حدی می‌رسد که اگر دختر قبول نکرد آن قدر کتکش می‌زنند تا بالأخره قبول کند. در صورتی که هفتاد درصد این ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد... .

📜منبع: کتاب جوان و همسرگزینی، آیت الله ابراهیم امینی

🌐Website: http://alaba.ir
🆔Channel: @alaba_ir

12 October 2021 | 10:04