Gap messenger
Download

♦منتظر پیک کرونا در شهریور باشیم

مینو محرز:
🔹برعکس وزارت بهداشت ما از این صفر شدن‌های آمار مرگ ومیر کرونا ذوق نکردیم،‌این‌ها به معنی پایان کرونا نبوده و نیست.
🔹موقعیت ویروس کرونا در کشور کاملا متغیر و حساس است،‌با ادامه این روند باید شاهد پیک کرونا در ماه شهریور آینده باشیم.
🔹من از دیدن این همه بنرهای شهری برای کنسرت‌ها وحشت می‌کنم، چون اجباری برای زدن ماسک در این فضاها وجود ندارد، و این وحشتناک است./خبرآنلاین

حوادث تهران در تلگرام👇
@havades_tehran

2 July 2022 | 04:15