Gap messenger
Download

♦بساز بفروش‌ها، بزن بهادر استخدام می‌کنند! / استفاده از زنان برای ایجاد نزاع و ادامه ساخت‌و‌ساز غیرمجاز

🔹مالکان متخلف در تهران برای مقابله با ماموران شهرداری سراغ اراذل و اوباش می‌روند.
🔹اراذل و اوباش در مناطق ۱۸ و ۱۹ و بخشی از منطقه ۴ شهرداری تهران برای صیانت از تخلفاتی که در حوزه ساخت‌وساز انجام می‌دهند، به کار گرفته می‌شوند.
🔹 متاسفانه شاهد هستیم که از برخی بانوان برای ایجاد نزاع استفاده می‌کنند. به این گونه که این خانم‌ها مانع ورود و حضور پرسنل شهرداری می‌شوند. 
🔹اقراریان، عضو شورای شهر تهران: اراذل و اوباش متخلفان ساختمانی را اسکورت می‌کنند/ روزنامه شهروند

اخبار تهران در تلگرام👇
@akhbartehran

2 July 2022 | 11:49