Gap messenger
Download

🔸زنان در دوران پاندمی آسیب‌های اجتماعی را بیشتر تجربه کردند

احمدی، رییس اداره سلامت، جمعیت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
🔹 زمانی که شوک اقتصادی ناشی از کووید ۱۹ به جامعه وارد شود، زنان بیش از مردان صدمه می بینند چرا که بطور کلی زنان درآمد و پس انداز کمتری نسبت به مردان دارند و سهم بیشتری از مشاغل ناپایدار مربوط به زنان می‌شود و از حمایت‌های شغلی کمتری برخوردارند.
🔹در خانواده‌های طلاق، زنان بیش از مردان سرپرستی فرزند را به‌ عهده دارند، مجموع این عوامل باعث می‌شود که زنان بیش از مردان از شوک اقتصادی کووید ۱۹ صدمه ببینند. از طرف دیگر بسته شدن مدارس و فاصله گذاری اجتماعی، باعث افزایش بار کاری زنان در خانه، و کم شدن فرصت اشتغال و درآمدزایی می‌شود.
🔹طی ۱۰ سال گذشته تعداد خانواده‌های دارای زن سرپرست خانوار نسبت به مردان ۵۸ درصد افزایش داشته است/وب‌دا

کلیپ‌های هیجان‌انگیز حادثه‌ای رو اینجا ببین👇
http://instagram.com/_u/havades.mashhad

24 October 2021 | 09:07