Gap messenger
Download

همه باید تلاش کنیم بافت تاریخی تهران حفظ شود

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:
🔹نباید به خاطر عبور خودرو بافت تاریخی شهر تهران را از بین ببریم.
🔹ضریب سفر در تهران دو برابر و نیم شهرهای پیشرفته است.
🔹باید سفرهای پیاده در تهران افزایش پیدا کند.
@AkhbareFori

16 May 2022 | 10:26