Gap messenger
Download

♦مردم سفرهای خود را به تعویق بیندازند

🔹معاون عملیات ترافیک پلیس راه کشور با اعلام اینکه این روزها شرایط مناسبی برای سفر نیست از شهروندان خواست سفرهای خود را تا مساعد شدن شرایط آب و هوا به تعویق بیندازید/ ایرنا
@AkhbareFori

16 January 2022 | 11:18