Gap messenger
Download

♦۳ نفر در شهرداری رباط‌کریم دستگیر شدند

دادستان شهرستان رباط‌کریم:
🔹امروز ۱ نفر از کارمندان شهرداری به اتهام فساد و ارتشاء بازداشت شد و به این ترتیب تعداد بازداشت‌شدگان شهرداری به ۱۵ نفر رسیده است.
🔹در همین راستا ۲ نفر کارچاق‌کن و دلال خارج از مجموعه شهرداری که در فساد و ارتشاء با کارمندان شهرداری همکاری داشته‌اند نیز بازداشت شدند.
@AkhbareFori

16 January 2022 | 11:00