Gap messenger
Download

🔺باز بودن سیل بندهای هور العظیم

🔹بخش زیادی از تالاب هورالعظیم را آب گرفته است و تاسیسات نفتی را به زیر آب برده است. مردم خوزستان معتقدند تاسیسات نفتی احداث شده در این تالاب و جلوگیری از آبگیری حوضچه‌های آن علت بالا آمدن رودخانه کرخه و ورود آب به شهرها و روستاهای خوزستان شده است اما در حال حاظر بخش زیادی از هورالعظیم زیر آب رفته است./ ایسنا

@Akharinkhabar

13 April 2019 | 11:45