Gap messenger
Download

🔺وزیر دفاع: پس از فرمان فرمانده معظم کل قوا همه امکانات نیروهای مسلح وارد میدان شد و به صورت جهادی در اختیار مدیریت بحران کشور قرار گرفت

@Akharinkhabar

13 April 2019 | 11:25