Gap messenger
Download

🔺واژگونی اتوبوس تهران-شیراز در اصفهان

🔹روابط عمومی اورژانس اصفهان: واژگونی اتوبوس تهران-شیراز شرکت ایران پیما ساعت 1:42 بامداد امروز بعد از دوراهی موته به سمت میمه رخ داد
🔹در این حادثه 18 نفر مصدوم شدده اند که 13 نفر از مصدومان حادثه به بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه و 5 نفر بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند
🔹در این حادثه تاکنون یک مرد 50 ساله جان خود را از دست داده است

@Akharinkhabar

13 April 2019 | 09:02