Gap messenger
Download

▪زینب به پای تشت تو از دست می‌رود
▪رو می‌شود جراحت زخم نهانی ‌ات
▪آقای زهر خورده، چرا تیر می‌خوری؟
▪چیزی نمانده از بدن استخوانی ‌ات

▪شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت باد.

@ahlolbait

24 September 2022 | 11:16