Gap messenger
Download

⚜سوال پر تکرار سهامداران

🔺با توجه به محدودیت های نهاد ناظر بازار سرمایه در خصوص معاملات سهام شرکت های سهامی عام، برای برقرار بودن نقد شوندگی سهام ابنیه چه اقداماتی شده است؟

✔روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده
@adminpadideco

2 December 2020 | 11:26