Gap messenger
Download

آثار ارسالی باید در بازه‌ی زمانی
یکم دی ماه ۱۳۹۶ تا پانزدهم آبان ۱۳۹۷
دریکی از رسانه‌های سراسری یا استانی اعم از خبرگزاری‌ها٬ مکتوب٬ دیداری-شنیداری و مجازی منتشر شده باشد.

24 August 2018 | 11:11

موضوعات جشنواره
شما میتوانید در هرموضوع تنها یک اثر ثبت و ارسال نمایید.

24 August 2018 | 10:52

شما می‌توانید برای ارسال آثار خود
فرم را دانلود و پرینت کرده و سپس
با پر کردن جدول مربوطه آنرا
از راه‌های زیر ارسال کنید:
۱-پست کردن به آدرس دبیرخانه جشنواره
سمنان-بلوارنهضت-بلواردهخدا
خیابان‌رسانه-خیابان‌رسانه۲
ساختمان شهید محب‌شاهدین
۲-ایمیل کردن به آدرس
mailto:aboozar.fest@shmail.com
۳-ثبت آثار با مراجعه به سایت
http://aboozarfest.ir
۴-عکس گرفتن از فرم پس از
ثبت آثار و ارسال به همراه ضمائم به
http://gap.im/aboozar_fest

21 August 2018 | 11:47

سازمان بسیج رسانه با همکاری
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان
حوزه هنری استان سمنان
خانه مطبوعات استان سمنان
دفتر سازمان فضای مجازی سراج در سمنان
و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان
دومین جشنواره‌ی رسانه‌ای ابوذر
را برگزار می‌کند.

21 August 2018 | 11:26
21 August 2018 | 11:09