Gap messenger
Download
بازی بله و خیر معکوس

بازی بله و خیر معکوس

YesOrNo
​​​​بازی « بله و خیر معکوس 🔁 »
اگه فکر میکنید چون سوالای این بازی آسونه میتونید قهرمان بشید سخت در اشتباهید! 😉
چرا؟ 🤔
چون اگه جواب درست ✅ رو انتخاب کنید باختید 🙈
پس باید علاوه بر اطلاعات خوب ، سریع و باهوش هم باشید
که حتما در مورد شما همینطوره 👌