Gap messenger
Download

میتونید بررسی کنید اطلاعات مربوط به شما کجا لیک شده(از طریق ایمیل و شماره)
https://leakfa.com
* طبق معمول با VPN

و یه لیست جالب از دیتا لیک های صورت گرفته :) ...
https://leakfa.com/leaks

بعد این عزیزان می‌خوان از حقوق ما صیانت کنن😂
~> @ThePinkOrca

19 March 2023 | 02:57