Gap messenger
Download

از دیروز بعد از ظهر تا الان هندزفریم تو فریزر بود
الانم در اوردمش و گذاشتم تو جا برنجی که رطوبتش بره

مدل R103 برند رومن، خل هم نشدم، چون شارژ زود خالی می‌کرد این حرکتو زدم

از نتیجه ماجرا بهتون خبر میدم😂🦆
~> @ThePinkOrca

14 March 2023 | 04:52