Gap messenger
Download
مترجم انگلیسی /فارسی گویا و همزمان ترجمان

مترجم انگلیسی /فارسی گویا و همزمان ترجمان

TarjomanEn_bot
🔻این ربات، یک مترجم گویا و همزمان فارسی / انگلیسی است که با استفاده از هوش مصنوعی میتواند مطالب گفته شده شما را تشخیص داده و از فارسی به انگلیسی و برعکس ترجمه و به دو صورت متنی و فایل صوتی، جهت پخش، به شما برگرداند.
در اصل، این ربات واسطه شما و شخصی که همزبان شما نیست قرار گرفته تا مطلب شما را برای ...