Gap messenger
Download

#دلنوشته

✍🏻 مطلب زیر توسط یکی از مخاطبین پیرامون کتاب #رسول_مولتان در اینستاگرام منتشر شده است👇

https://www.instagram.com/p/BmqkuHjlajm/

🔻🔻🔻🔻🔻🔻
هوالرئوف .

آن اواخر ،علی هم چاق تر شده بود و هم موهای جلوی سرش ریخته بود.سر به سرش میگذاشتم:
-چاق که شدی!داری کچل هم میشی.من دیگه با تو بیرون نمیام.تو خیابون کنارت راه نمیرم.
با لبخند نگاهم کرد:
-فکر میکنی.یه روز میاد که تو خیابون 
دنبالم می دوئی...

تنها لحظات واضحی که در ذهنم ثبت شده، وقتی بود که دنبال تابوت میدویدم.مثل آن روز ها با لبخند نگاهم میکرد:
-دیدی گفتم یه روز دنبال من می دوئی؟!

هنگام خواندن کتاب ...
قطعا در برابر عظمت و روح آسمانی این مرد و صبر و استقامت بانویش احساس حقارت خواهید کرد ... . .
حتی از جزییات زندگی و کارهایشان ..الگو خواهید گرفت ...

بسیاااار از زندگی عاشقانه شان لذت خواهید برد ...

وقسمت های شهادت و بعد از آن را هق هق گریه خواهید کرد ...

و پایانِ کتاب میتواند برای شما آغاز باشد ...
آغازِ حس مسئولیت...
در برابر اسلام ...
در برابر شیعیان...

با هر اعتقادی و در هر جایگاه و مقامی که هستید !
به شدت توصیه میکنم بخوانیدش !

#به_روایت_همسر_شهید
#با_نثری_روان
#رسول_مولتان
#زندگی_جهادی
#ساده_زیستی
#صبر #استقامت
#خون_دل_خوردن
🔺🔺🔺🔺🔺🔺

🇮🇷 @ShahidRahimi

24 October 2018 | 06:01